Background Image

our team

Our Team


Ankit Singhvi

Founder & CEO

Ram Prakash

 

Vipin Jain

 

Pooja Malik

 

Rohan Sama

 

Viral Mehta

 

Mamta Yadav

 

Sandhya Verma

 

Pankaj Verma

 

Saurav Goyal

 

Archa Modi

 

Saurabh Parewa

 

Sajin Kumar

 

Vikas Pasrija

 

Pankaj Kumar

 

Devarapalli Amrutha Sai Kiran

 

Shankhadip Majumdar